Vastuuvapauslauseke sekä ehdot

CrossFit Iisalmi Jäsenehdot
Voimassa 20.08.2019 alkaen toistaiseksi

ASIAKKUUS
1: Salin asiakkuudet ovat aina toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia kestoltaan joko 1, 3 tai 12 kuukautta. Jäsenyys sisältää kaikki salin tunnit sekä kulkuoikeuden salille 05-23 välisenä aikana.
2: Muutokset asiakkuuteen tulee pyytää 21 vuorokautta ennen haluttua muutosta. Muutoksia ovat esimerkiksi tauot ja asiakkuuden päättäminen. Esimerkki: Haluan vaihtaa tammikuun laskutukset 3kk jaksosta 1kk jaksoon. Muutos on tehtävä joulukuun 10. päivään mennessä. Pyynnöt muutoksista kirjallisesti info@crossfitiisalmi.com
3: 12-kk jäsenyysden voi tauottaa minimissään kahden viikon yhtenäiseksi jaksoksi kaksi kertaa laskutuskauden aikana. Muut jäsenyydet ovat määräaikaisia.
4: Mikäli asiakas sairastuu, hyvitystä voi anoa käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys tulee anoa kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa ja lääkärintodistus on esitettävä pyydettäessä. Omavastuu on aina 7 vuorokautta. Hyvitystä ei makseta rahana. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.
5: Asiakkuus ja kulkuoikeus salille on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
6: Alle 18-vuotiaan sopimukseen vaaditaan huoltajan kirjallinen hyväksyntä jäsenyyden vahvistamiseksi.
7: Sali sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikais- sopimuksen ajan, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Mahdolliset hintojen muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.
8: Mikäli asiakas on ostanut yksittäisiä käyntikertoja (ns. Drop In-käynti), ovat ne voimassa ostohetkellä sovittuina aikoina.
9: Kaikki asiakkuuteen liittyvä kommunikaatio tapahtuu kirjallisesti osoitteessa info@crossfitiisalmi.com

MAKSUEHDOT
1: Laskutus tapahtuu WODConnect-palvelun kautta. Kurssien maksuaika on 24 tuntia. Jos kurssipaikkaa ei ole maksettu ajoissa, se vapautuu uudelleen myyntiin. Jäsenyyksissä maksuaika on 14 vuorokautta. Erityistilanteet kuten yritysten laskutus, käsitellään tapauskohtaisesti.
2: Maksuvälineenä käyvät WODConnect-lasku, yleisimmät pankki- & luottokortit sekä yleisimmät liikuntaedut.
3: Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi perintätoimistolle. Asiakas on velvollinen suorittamaan mahdolliset viivästys- ja perintäkulut.
4: Sali voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

VASTUUVAPAUS
1. Olen lukenut ja ymmärtänyt ylla olevat laskutus- ja jäsenyysehdot sekä salin säännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.

2. Ymmärrän, että liikuntaharrastukseen osallistumiseen liittyy aina loukkaantumisriski. Tiedostan ja hyväksyn CrossFit -harjoitteluun ja harjoitusvälineiden käyttöön liittyvät tapaturma- ja loukkaantumisriskit niin itselleni kuin muillekin ja vakuutan käyttäväni harjoitusvälineitä GPP Iisalmi Oy:n / CrossFit Iisalmen valmentajien sekä työntekijöiden ohjeita ja yleistä varovaisuutta noudattaen. Vapautan GPP Iisalmi Oy:n / CrossFit Iisalmen, sen valmentajat ja työntekijät kaikesta vastuusta minulle harjoittelun johdosta mahdollisesti tapahtuvien loukkaantumisten tai omaisuudelleni aiheutuvien vahinkojen osalta.

3. GPP Iisalmi Oy / CrossFit Iisalmi / CrossFit Inc. ei ole vastuussa harjoitteluun osallistuvan henkilön lääkärintarkastuksista, lääkintähenkilökunnan paikallaolosta harjoitusten aikana eikä harjoituksiin osallistuvan henkilön lääkäri- tai sairaalahoidon järjestämisestä. GPP Iisalmi Oy / CrossFit Iisalmi on normaalisti palveluntarjoajana lainmukaisessa vastuussa toiminnastaan ja tilojensa yleisestä turvallisuudesta, mutta GPP Iisalmi Oy / CrossFit Iisalmi, sen työntekijät tai sidosryhmien edustajat eivät ole vastuussa CrossFit Iisalmen tiloissa tai järjestämissä harjoituksissa aiheutuneista varallisuus-, esine- tai henkilövahingoista.

4. Ymmärrän, että jokaisella ohjattuun toimintaan tai omatoimisiin harjoituksiin osallistuvalla on vastuu omasta vakuutusturvastaan mahdollisten vahinkojen varalta. Sitoudun vakuuttamaan itseni urheiluharrastuksessa mahdollisesti tapahtuvien loukkaantumisten varalta ja vastaan harjoittelussa itselleni mahdollisesti aiheutuvista tai muille urheilijoille mahdollisesti aiheuttamistani vahingoista tai loukkaantumisista.