CrossFit

Mitä CrossFit on?

CrossFit perustuu ajatukselle hyvästä fyysisestä kunnosta. Lajin tarkoitus on luoda urheilijalle kattava yleiskunto ilman fyysisiä heikkouksia. CrossFit Inc on pyrkinyt luomaan ohjelman, joka valmistaa urheilijat ennalta-arvaamattomiin fyysisiin tehtäviin.

Eri urheilulajeista on valittu osa-alueita, joiden koetaan olevan tuottoisimpia ja hyödyllisimpiä urheilijoille. CrossFitin erikoisuus on, etteivät urheilijat erikoistu mihinkään tiettyyn lajiin, vaan urheilijalla ei tulisi olla heikkouksia minkään fyysisen tehtävän suorittamisessa.

CrossFit perustuu tuloksiin. Hyvä kunto perustuu kykyyn toimia oikeassa elämässä.

CrossFit on monia asioita.

Ennen kaikkea se on Greg Glassmanin luoma kunto-ohjelma, joka on kehittynyt usean vuosikymmenen aikana. Hän oli ensimmäinen henkilö, joka määritteli mielekkäästi termin fyysinen kunto:

“Increased work capacity across broad time and modal domains”.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulisi harjoitella tavalla, mikä on mitattavissa fysiikan termein (massa, etäisyys ja aika), sekä todellisen fyysisen kunnon ei tule olla rajoittunutta, vaan laaja-alaista niin ajan kuin tyylin suhteen. CrossFit on myös määritellyt miten fyysinen kunto saavutetaan (constantly varied functional movements performed at relatively high intensity) Tämä tarkoittaa, että harjoitukset tulisi olla vaihtelevia ja perustua toiminnallisiin liikkeisiin toistettuna korkealla intensiteetillä.

CrossFit on myös yhteisö, joka syntyy kun urheilijat harjoittelevat yhdessä. Yhteisöllisyys on omalta osaltaan vaikuttanut myös lajin tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Tänä päivänä CrossFit Inc tarjoaa koulutusmahdollisuuksia lajin harrastajille ympäri maailmaa. Julkaisemme useita internet-sivustoja, joissa tarjoamme ilmaiseksiharjoitteluohjelmia , tietoa ravinnosta, sekä laajan artikkelikokoelman Journal-sivustolla . Meillä on maailmanlaajuinen verkosto, joka koostuu 5500 virallisesta CrossFit-salista, sekä 35 000:sta koulutetusta CrossFit Level 1- valmentajasta. Olemme myös luoneet kilpaurheilulajin, CrossFit Games , jossa haetaan vuosittain maailman kovakuntoisinta miestä ja naista.

Vuonna 2003 CrossFit Inc aloitti uuden blogin, joka muutti kuntoilumaailman. Sisältö oli yksinkertainen: päivämäärä, kuva ja päivän treeni (WOD). Tästä linkistä pääset katsomaan ensimmäisiä kirjauksia vuodelta 2003. Jokainen jolla oli internet käytössään ja rohkeutta kokeilla päivän treeniä pystyi osallistumaan harjoitteluun. Tästä pienestä Santa Cruzilaisesta salista ja blogista syntyi maailmanlaajuinen kuntoiluyhteisö. Urheilijoiden tulokset tukivat Greg Glassmanin kaavaa kunnosta:

CVFM @ HI + Yhteisöllinen ympäristö = Terveys ja hyvä kunto

Kuntoilu monipuoliset toiminnalliset liikkeet constantly varied (CV) , functional movements (FM) toistettuna korkealla intensiteetillä high intensity (@HI) yhteisöllisessä ympäristössä johtaa terveeseen ja hyväkuntoiseen elämään.

CrossFit Suomessa

Ensimmäinen CrossFit-sali perustettiin Suomeen vuonna 2007. Muutamassa vuodessa virallisten CrossFit-salien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Maaliskuussa 2013 CrossFit-saleja oli Suomessa 18. Joulukuussa 2016 salien määrä oli yli 60. Kaikki salit ovat yksityisomistuksessa ja salien omistajat toimivat myös valmentajina ja ovat vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa päivittäin. Vaikka omistajat toimivat yksityisinä yrittäjinä, yhdistää kaikkia omistajia intohimoinen suhtautuminen lajia kohtaan, sekä kiinnostus sen historiasta ja tulevaisuudesta. CrossFit Inc myöntää kaikille virallisille CrossFit-saleille vapauden toimia itsenäisesti niin valmennuksen kuin yritystoiminnan suhteen. Tämän johdosta jokainen CrossFit-sali kuvastaa sen omistajien, valmentajien sekä ennen kaikkea urheilijoiden maailmaa.

Kaikki Suomen viralliset CrossFit-salit ovat läpäisseet CrossFit Inc:n asettamat vaatimukset saavuttaakseen virallisen CrossFit-sali statuksen. Nämä vaatimukset takaavat sen, että CrossFit-salit edustavat CrossFit Inc:n todellista luonnetta ja arvoja.